/Invitasjon til Årsmøte

Invitasjon til Årsmøte

Norsk Ufosenter avholder årsmøte 28. april kl. 13:00 – 16:00 sentralt i Oslo.

Alle betalende medlemmer inviteres med dette til årsmøtet.   De som har saker til agendaen bes sende dem inn senest 14.04.  Endelig saksliste vil bli utarbeidet til møtet.  Saker og påmelding sendes til

kontakt @norskufosenter.no

Et årsmøte innbefatter alltid valg.  Tre av oss i nåværende styre er på valg og vi ber derfor folk som er interessert i et styreverv om også å melde seg til adressen over.  Hva har du lyst å bidra med?

Deltakelse på årsmøtet er gratis.  Avhengig av antall som melder seg på vil møtet enten bli hjemme hos undertegnede eller i leid lokale i sentrum av Oslo.  Pga dette settes absolutt siste frist for bindende påmelding til 15.04.2019.

Endelig adresse for årsmøtet vil bli sendt ut til deltakerne etter opptelling av antall påmeldte innen fristen.

Jeg takker for et godt år for NUFOS der vi har fått en del nye aktive medlemmer med oss, både fra inn-og utland. 

Hilsen

Berit Oftedal

Leder av NUFOS fra 2018 (nå på valg)