PÅMELDING:

1. Det er hittil registrert seks sikre påmeldte til Hessdalsturen. Vi har før sagt at det er mulig å være der for kortere eller lenger tid, bare at nå ønsker vi å koordinere planlagte aktiviteter som for eksempel å plassere folk i terrenget og teste ut triangulering. Vi ber derfor folk som nå er sikre på at de kommer om å melde fra om datoer til enten berit.oftedal@gmail.com eller kontakt@norskufosenter.no innen mandag 08.06., så vil vi ta direkte kontakt med deg.

2. For folk som ikke ønsker å forplikte seg, men «stikke oppom» for å hilse på miljøet vil vi etter hvert legge ut hvor vi er/hva vi gjør på FB og web’en. For eksempel som dette: Hessdalen 17.06. er vi på Rogne og kan finnes her: 62°49’28.33″N 11°13’27.18″Ø

3. Det har kommet en del spørsmål fra ulike folk, både medlemmer av NUFOS og ikke-medlemmer. Du behøver ikke fullt medlemskap for å bli med til Hessdalen, men det vil bli en reportasje i medlemsbladet om turen laget av oss selv. Og kanskje får vi besøk av medier og da er det våre representanter som får uttale seg. For ALLE interesserte: LES grundig gjennom det under her, det skulle gi svar på det meste av det dere lurer på. Ta kontakt om det ellers er noen spesielt.

Til orientering: denne turen kommer i stand på initiativ fra et rimelig nytt medlem, Trond Jacobsen, som presenterte et konkret forslag til tur fordi han selv planla å være der i perioden. Det han kom med var helt i tråd med hva NUFOS også ønsker for en tur der interesserte kan bli med i den grad det passer for den enkelte.
Her kommer da en del mer om turen til Hessdalen 15-27.juni etter at vi har samsnakket om det i påsken. Vi tar det punktvis og alle som er seriøst interessert må merke seg det de trenger for egen del.

Utsikt over Hessdalen. Foto: Jan Erik Bergfjord

  1. Overnatting. Trond har bestilt en hytte der som vi skal bruke som HQ. Det finnes masse hytter, AirBnB og flere andre overnattingsmuligheter der oppe i dalen. Noen vil sikkert dra med campingbil, telt, eller annet. Fasit: Folk må ordne overnatting selv for de dagene de ønsker å være der.
  2. Transport. Også opp til den enkelte å ordne med dette. Parkering er null problem rundt om i dalen. Egen bil er enklest, men det er mulig å ta tog både fra Oslo S / Hamar og fra Trondheim til Røros og buss derfra. Husk plassbestilling på togene på Rørosbanen.
  3. Bespisning. Folk må ordne seg med egen mat. (Se ellers punkt 5.)
  4. Utstyr å ha med. Ut fra hva du selv tenker å oppleve, gjøre der oppe foreslår Trond dette: kikkert, notatblokk, lommelykt, laserpeker, kamera, kompass, selv har han noen VLF-mottakere til utlån, samt at dere som er på OPS får peileskiver til feltbruk. Viktig også med vannflaske og kanskje termos da det kan bli lange netter. Av klær: selv om dette er rundt St.Hans er det høyt over havet og kalde kvelder/netter. Ull og vindtette klær er et must. Samt fottøy som tåler fukt og eller litt vann. Lite telt for overnatting i naturen. (Og da det er gjort flere observasjoner i selve Øyungen, hvorfor ikke ta med svømmedrakt/dykkermaske om du har lyst til å utforske en av sjøene der sammen med Trond.)
  5. Sammenkomster. Jo mere vi er sammen 😊Vi kan tenke oss en felles grillkveld og/eller diger gryte alt etter hvor mange som er der oppe på gitt tidspunkt. Det finnes også en pub i dalen. Dette vil vi si mer om når endelig påmelding kommer.
  6. Utflukter. Trond ønsker seg såpass mange over en todagers periode at det går an å postere folk på flere fjelltopper på hver side av dalen. Kanskje 1-2 netter ved vannet Øyungen og/eller i Båttjønndalen.
  7. Oppgaver. Være på OPS og foreta målinger/notater og observasjoner for innsamling, bearbeiding og presentasjon på nettsidene og i bladet vårt. Se på Hessdalsfenomenet uten skylapper og med påsatte merkelapper av andre.. Er det interaktivt? Er det «levende»? Kan det framkalles? Sier det «klunk» hvis du våger å kaste stein på det (på eget ansvar)?

Nå vet dere hva dere har å forholde dere til. Neste post om turen vil bli med påmelding der du vil bli bedt si fra hvilke datoer du selv kan/vil være der oppe. Det er sikkert flere ønsker her. Noen vil bare stikke oppom i nysgjerrighet for å hilse på miljøet, andre vil kanskje ligge i ensom majestet ute i terrenget over flere dager. Det er opp til dere!
Mer kommer.
Eventuelle foreløpige spørsmål kan sendes kontakt@norskufosenter.no eller berit.oftedal@gmail.com

Oppdatert, 2020.05.11.
Hvilke forsøk skal faktisk utføres?

To konkrete undersøkelser er planlagt, begge knyttet til magnetisme.

Det ene forsøket er meget enkelt. På motsatt side av dalen i forhold til observasjonsplass settes det opp magnetfektdetektorer, disse sensorene måler det lokale magnetfeltet i tre akser, X-Y-Z (nord-syd / øst-vest / vertikalt) signalet sendes på radiolink til der det trengs (“HQ”, ops plass el.l) Selve signalet fra sensorene blir omgjort til en tone av varierende frekvens. Det menneskelige øret er et meget godt instrument som kan detektere selv små endringer i tonehøyde, denne varierende tonehøyden vil være direkte proporsjonal med endringer i det målte magnetfeltet. Tanken bak dette eksperimentet er at ett objekt som materialiserer seg i vår virkelighet, kan tenkes å påvirke det lokale magnetfeltet. Det er gode muligheter for at selv ikke materielle UFO har en tilstand av solid materie. Denne tilstanden, vil da i så fall påvirke det lokale magnetfeltet der UFO materialiserer seg. Det lokale magnetfeltet vil også påvirkes av plutselige tilstedeværelse av ikke synlige objekter, hvis disse i seg selv har magnetisk eller elektrisk egenfelt.

Forsøk #2 er vanligvis knyttet til detektering av forhold i ionosfæren (som er den elektriske ladede delen av atmosfæren på mellom 60-500 km over bakken) ved hjelp av radiobølger i VLF området. VLF området er radiobølger med med veldig lav frekvens (Very Low Frequency), faktisk så lavt i frekvens at det er i området 3-30 kHz, dvs i det området der vi hører lyd, men dette er ikke lyd med elektromagnetiske radiobølger. Dette forsøket brukes normalt til detektering av SID, Sudden Ionospheric Disturbance, på den måten at en VLF radiomottaker stilles inn på en frekvens som brukes av en militær sender i der frekvensområdet, Det mottatte signalet blir påvirket av forhold i ionsofæren (feks solutbrudd og bolider) på en slik måte at selve signalstyrken endres på en spesifikk lett gjennkjennelig måte. Istedenfor å detektere ionsfæreendringer (selv om dette kanskje kan gi brukbare data!) ønsker vi å se om disse hypotesene om plasmakuler i dalen kan verifisereres på en slik måte (plasma er jo ionisert gass, ligger da i begrepet hva slags forhold det er i ionosfæren). Oppsettet er tenkt både stasjonært og mobilt. Selve analysen av signalet blir gjort med dedikert software på HQ.

Av andre forsøk, som kanskje blir eller ikke blir aktuelle ser jeg for meg IR/UV fotoutstyr og ultralydsdetektor uten at disse behøver å forbredes på noen spesiell måte, blir mere utstyr som blir med på tur. Men kanskje det viktigste vi gjør der oppe blir å være ute og observere og sanse.