Vi legger snart bak oss et år som godt kan kalles “alien” for det har på mange måter vært helt ubegripelig. For Norsk Ufosenter har 2020 ført med seg mye fint. Via treff og turer har vi fått nye venner og styrket gamle. Det har blitt skrint med treff etter hvert, men desto bedre aktivitet der vi vet hvor vi alltid kan finne hverandre: på nettet. Facebookgruppen har økt med ca 30% dette året! GOOD! Også antall betalende medlemmer har økt bra. Så her er en oppfordring: har du noen du kan gi et abonnement/medlemskap i julegave? Vil du selv ønske deg dette fra noen?
Medlemskap og informasjon om innbetaling av kontingent finner du her: https://norskufosenter.no/bli-medlem/
Norsk Ufosenter takker dere alle for å ha fulgt oss i året som har gått og ønsker alle en GOD JUL og et helt annerledes og SUNT NYTT ÅR!