Vi har igjen vært gjennom et turbulent år.
For oss har det mest gitt seg utslag i at vi ikke har kunnet opprettholde vanlig aktivitet og avholdet treff og fysiske møter som vanlig. Erfaringen er at slike møter har rekruttert flere til å velge fullt medlemskap. Det er noe vi ønsker oss! VELDIG! Takk til de av dere som bare kjenner oss via FB og likevel har meldt dere inn. Og takk til de to som fant oss på nettet og kom på det eneste medlemstreffet jeg har avholdt hos meg. Takk til alle som har snakket om oss og fått flere inn i miljøet. TAKK til styret som har stått på gjennom kun digital kontakt og likevel holdt det gående så vi har fått ut hver utgave av medlemsbladet. Vi hadde håpet i det lengste at den siste ville foreligge før jul. Den er til trykking, men vi har ikke noen info fra våre svenske venner, som er ansvarlige for den prosessen når den vil foreligge klar til utsending.
Vi ønsker alle at 2022 blir et helt annerledes år der vi kan oppleve mer normale tilstander.
Vi ønsker alle en fredfull JUL og et HELT ANNERLEDES og spennende Nytt År!
Hilsen Styret ved Berit Oftedal