TREFFE ANDRE NUFOS’ere?
Hva med søndag 24.10. kl 13-16?
Privat hjemme hos meg(Berit Oftedal) sentralt i Oslo, og jeg er veldig åpen for at det har kommet inn nytt blod blant våre medlemmer, folk med et utvidet syn på hva vi interesserer oss for.
Påmelding til meg på berit.oftedal@gmail.com innen 20.10.
Begrenset plass så ikke nøl.
VELKOMMEN TIL DE SOM HAR LYST!