UFO Sveriges årlige feltforskerkurs ble avholdt 19. til 20. oktober på et konferansehotell som heter «Gryts varv hotell & konferens» og ligger to og en halv time sør for Stockholm. Hotellet ligger ved kysten helt øst i Sverige.

Tidligere kurs har blitt arrangert på et lite hotell i Kisa, men på grunn av plassmangel som har oppstått ved økende interesse, så var Svenskene nødt til å velge en plass med større konferanserom. Det aktuelle kurset var i år booket for nærmere 60 personer og pågangen er stadig økende. Kurset er i all hovedsak ment å være en opplæring og rekruteringsplattform for nye og viderekommende feltforskere for Riksorganisasjonen UFO Sverige, men er også et åpent tilbudt for alle som ønsker å lære seg mer om UFO fenomenet.

60 UFO interesserte kursdeltakere.

Dette er også en veldig sosial sammenkomst med gode måltider over godt drikke. Vi var 4 deltagere fra Norge som deltok. Selv har jeg deltatt på kurset tre ganger og flere skal det bli. Selve kursdagene er hektiske med mye informasjon. Det er fullstappet program med korte pauser mellom, mens kveldene er lange og hyggelige med muligheter for kjøp av UFO relatert litteratur, t-skjorter og andre effekter. Hele misjonen med kurset er å lære hvordan man bør gå frem for å etterforske en UFO rapport ved hjelp av den vitenskapelige metode. Vi vil vite, ikke bare tro. Deler av kurset er delt inn i to grupper, en for nybegynnere og en for viderekommende. Kurset tar opp vanlige misstolkningsfenomener og går igjennom nyttige hjelpemidler. Rollespill er en morsom del der grupper blir inndelt og folk får prøve seg som intervjuere i en fiktiv UFO sak. Her kommer også forelesningen om vitnepsykologi til god hjelp.

Tradisjonen med natursti (tipspromenad) der spørsmålene stort sett er inspirert av UFO eller beslektede fenomener er en populær attraksjon. Enda artigere er det når vår mann Ole Brænne vinner først plass igjen. Han har nemlig klart denne bragden flere ganger.

Leder i UFO Sverige, Anders Berglund (t.v.) deler ut 1.premien i UFO-qiuzen til vår egen Ole Brænne (t.h.) Noen som begynner å bli en tradisjon.

Til slutt vil jeg si at dette er virkelig et interessant kurs. Svenskene er dyktige og tar UFO fenomenet meget seriøst. De har en godt organisert forening og er en aktiv gjeng. Dette kurset vil jeg mene at er et «must» for alle personer som ønsker å delta som aktive feltforskere. Kurset avholdes stort sett hvert år i slutten av oktober, så da er det bare å krysse av i kalenderen for neste år.