Har du hatt en UFO-observasjon eller opplevelse du ikke kan forklare?
Norsk UFO Senter har feltforskere som er eksperter på fenomenet over hele landet. Vi vil gjerne høre høre om din opplevelse, og kanskje vi finner en forklaring på det du opplevde.
Vi håper du vil ta deg tid til å fylle ut skjemaet under, slik at vi får så mye informasjon å jobbe med som mulig.

I feltene under her kan du beskrive observasjonen din. Prøv å fyll ut så mye og detaljert som mulig om selve hendelsen. Hva gjorde deg oppmerksom på objektet? Hvordan beveget det seg? Hvor var du? Var du alene? Hvor lenge varte observasjonen? Hva følte du under og etter hendelsen? Hvordan startet den, og hvordan ble observasjonen avsluttet? All informasjon du kan gi vil være nyttig.

Ved å klikke på send inn-knappen godtar du at Norsk UFO Senter etterforsker hendelsen og lagrer innsendt informasjon i sin rapportdatabase. Observasjonen kan bli publisert anonymt i organisasjonens tidsskrift, nyhetsbrev eller nettside. Norsk UFO Senters rapportsentral kan ta kontakt med deg hvis en mulig forklaring fremkommet som følge av etterforskningen eller hvis vi har spørsmål ut over det du har beskrevet i rapporten.

Du kan også sende en mail til rapport@norskufosenter.no