/Rapporter en UFO-observasjon

Rapporter en UFO-observasjon

Har du hatt en UFO-observasjon eller opplevelse du ikke kan forklare?
Norsk UFO Senter har feltforskere som er eksperter på fenomenet over hele landet. Vi vil gjerne høre høre om din opplevelse, og kanskje vi finner en forklaring på det du opplevde.
Vi håper du vil ta deg tid til å fylle ut skjemaet under, slik at vi får så mye informasjon å jobbe med som mulig.

Du kan også sende en mail til rapport@norskufosenter.no

:: Det oppstod en feil på det gamle rapportskjemaet, så inntil vi får laget et nytt tar vi gjerne imot rapporten på epost adressen over::