/Rapporter en UFO-observasjon

Rapporter en UFO-observasjon

Har du hatt en UFO-observasjon eller opplevelse du ikke kan forklare?
Norsk UFO Senter har feltforskere som er eksperter på fenomenet over hele landet. Vi vil gjerne høre høre om din opplevelse, og kanskje vi finner en forklaring på det du opplevde.
Vi håper du vil ta deg tid til å fylle ut skjemaet under, slik at vi får så mye informasjon å jobbe med som mulig.

Du kan også sende en mail til rapport@norskufosenter.no

Personalia:

Fyll først ut litt informasjon om deg selv.


Hendelsen

Beskriv opplevelsen din så godt som mulig her, og fyll ut så mye data som mulig.


Detaljer om observasjonen:

Prøv å fyll ut feltene under så riktig som mulig.