Ufo Norge Nytt var de første tidsskriftene som ble utgitt etter organisasjonen ble stiftet i 1979.