UFO-Norge har fått hundrevis av rapporter tilsendt gjennom årenes løp. Mange av dem gjelder bilder som er tatt, der fotografen oppdager «objekter» i ettertid. Disse finnes det stort sett enkle forklaringer på. Her har vi samlet noen av de vanligste:

Overbelastning av CCD-brikke
En mann fra Ålesund sendte oss et foto han tok fra Ulla ved Haramsøy i Møre og Romsdal den 23. juli 2005.Han mener et objekt beveget seg frem og tilbake på himmelen for så å stå stille da han trykte på utløseren i kameraet.

Etter å ha sett på bildet, og sammenlignet med andre lignende saker bant annet fra UFO-Sverige har sannsynligvis bildet en naturlig forklaring.

Når man tar et bilde direkte mot solen på denne måten vil lyset fra selve soløyet være så intenst at det overbelaster CCD-brikken (billedbrikken i et digitalkamera). Vi får dermed en sort flekk i det område med mest lys.

Støvkorn på linse
En kvinne fra Dovre sendt oss et naturbilde hun tok på Dovrefjell 27. juli 2004. Da hun fikk bilde frem på PC-en la hun merke til en liten diffus ‘flekk’ til høyre for steinen i midten.UFO-NORGE sendte bildet til redaktør for akam.no, Erik Faarlund, for en kommentar. Han kom med følgende oppklaring:

På bildet fra Dovre, er det ingen bakgrunn man kan se ‘ufo-et’ i forhold til, så da må man vurdere andre ting.

Dersom dette faktisk var et flygende objekt på litt stor avstand, så ville det hatt svært rar konstruksjon med lange, ting stikkende ut på rare kanter.

Men siden det på dette bildet følger med eksponeringsinfomrasjon, så gjør det ting lettere. Bildet er tatt med meget kort lukkertid i godt lys. Det er derfor ikke noe bildestøy eller uskarpheter. Dersom ‘ufoen’ hadde vært et objekt på himmelen, ville det vært skarpt. Det kan ikke være uskarpt på grunn av at det beveger seg fort, for bevegelsesuskarphet ser annerledes ut.

I fotografien opererer vi med noe vi kaller dybdeskarphet. Det vil si det området av bildet, foran og bak fokuspunktet, som blir skarpt. Det kan være fra noen få millimeter foran og bak det punktet du fokuserer på, til ganske store deler av bildet.

Jeg har gjort et forsøk på å beregne dybdeskarpheten på dette bildet. For meg ser det ut som kameraet har fokusert på steinen i forgrunnen. Jeg antar (kvalifisert gjetning) at den er ca 4 meter unna. Hvis det er tilfellet, vil alt på dette bildet fra ca 45cm fra kameraet til uendelig være i fokus.

Siden dotten på bildet ikke er i fokus vil jeg dermed anta at den er nærmere kameraet enn 45cm, og det eneste naturlige vil være at den befinner seg på kameralinsen. Men en støvdott av denne størrelsen vil være forsvinnende liten, og vankelig å få øye på hvis man ikke spesifikt ser etter den. Den kan også blåse av ved den minste bevegelse.

Det er de konklusjoner jeg kan trekke av dette. Det jeg kan si med sikkerhet er at dette ikke er fysiske objekter på himmelen.

Satellitt-triplet
Den 20. november 2005 tok en kar fra Vikhamar nord for Trondheim et bilde av planeten Mars gjennom et Helios refraktor stjernekikkert. Fotoapparatet var av typen Casio EX-Z750 med 7,2 megapixel.På bildet oppdaget han samtidig tre lysende objekter til venstre for planeten.

UFO-NORGE var litt usikre på hva disse tre lysene kunne være, og sendte bildet til Birger Andresen i Trondheim Astronomiske Forening (TAF).

Vi fikk følgende forklaring:
Jeg er så å si sikker på at det er en satellitt triplet (tre satellitter i tett formasjon). Tidspunktet da bildet ble tatt gav veldig god overensstemmelse med tripletten. Så det ville være svært så rart om det var noe annet når en triplett passer så godt.

Vennlig hilsen Birger Andresen.

Strølys/vanndråpe på linse
UFO-NORGE fikk tilsendt tre bilder fra en mann i Østfold. Bildene ble tatt 9. mai 2005.Han hadde fått bildene fra en dame i 60-årene som hadde kjøpt nytt digitalt fotoapparat og trengte hjelp til å legge bildene over på en PC.

På PC-en ble det oppdaget flere runde marmorerte flekker på tre bilder tatt fra en veranda et sted i Østfold en dag med gråvær. Innsender lurte på om noen kunne forklare fenomenet.

De runde flekkene på bildene er forårsaket av små vann- eller duggdråper på den ytterste linsen i objektivet på fotoapparatet. UFO-NORGE har fått flere lignende bilder tidligere.