INTERNT UFO FORUM var et internt informasjonsorgan for Norsk UFO Center og utkom i 1979-1981.