Fredag 25. juni ble rapporten Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomenasom, som tar for seg den eventuelle sikkerhetsrisikoen rundt observasjonene av UAP (Unidentefied Areal Phenomina) presentert for den amerikanske kongressen. En kortfattet rapport avledet av denne ble samtidig gjort offentlig for allmennheten.

Forløpet til rapporten:

Det har med årene blitt kjent at amerikanske forsvarsmyndigheter har bedrevet hemmelige etterretnings-programmer med formål om å undersøkte årsaken til UFO-fenomenet, i dag omtalt som UAP. Disse programmene kan i ettertiden se ut til ha stått i stampe fra sent 1960-tallet, fra den etter hvert så kjente Operation Blue Book, og frem til årtusenskiftet.

Hendelsen som kan sees som et vendepunkt i denne etterforskningen av UAP, som rapporten tar for seg, fant sted i Stillehavet sør for California i 2004:

Et amerikansk hangarskip på rutinetokt på den amerikanske vestkysten hadde over lengere tid observert flere ukjente objekter på radar rundt det militære området på havet. 14. november 2004 ble det sendt et Jagerfly for konkret å forsøke identifisere ett av objektene, som de etter hvert fikk radarbilder og visuell kontakt av.

Radarbildene av dette skapte mange reaksjoner og stor oppmerksomhet den gang de ble gjort kjent, i 2017.

Bakgrunnen for publiseringen av videoen var bekymringen til en tidligere ansatt i sekretariatet for forsvar og etterretning i USA: Luis Elizondo, ved tidligere arbeid med å undersøke den mulige sikkerhetsrisikoen knytte til observasjoner av fremmede farkoster i luftrommet rundt militærbaser (Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP). Elizondo, sammen med daværende forsvarssekretær i etterretningstjenesten, Christopher Mellon, fikk så de tidligere hemmeligstemplede videoene offentliggjort, disse ble lekket videre, og gjort allment kjent  gjennom New York Times.

Motivasjonen for publiseringen av videoene var å oppnå større offentlig interesse for saken i følge Mellon. Av samme grunn ble det også presentere detaljer rundt studie som ble gjort i AATIP til nåværende kongressmedlemmer.

Rapporten som skulle presenteres kongressen innen juni 2021, var tiltenkt en detaljert analyse fra etterretningskomiteen og Pentagon, med formål om at observasjonene skulle bli studert og tatt seriøst i fremtiden.

Om du er interessert i videoene av radar gjort under oppdrag av hangarskipet USS Nimitz i 2004 (FlIR) og USS Theodore Roosevelt mellom 2014-2015 (GIMBAL og GOFAST) .

Rapporten på 9 sider som er tilgjengelig for offentligheten finner man her:

https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Prelimary-Assessment-UAP-20210625.pdf

Noen utdrag av punkter som blir belyst i rapporten:

 • Rapporten tar for seg observasjoner fra 2004-2021 og omfatter 144 innrapporteringer av UAP.
 • Mulige feil på sensorer er vurdert som årsak.
 • Mangel på fullstendig data svekker evnen til å konkludere med hva som forårsaker UAP og intensjonene til disse.
 • Fremtidig etablering av rapporteringsprosess er nødvendig for å analysere data.
 • UAP består sannsynligvis av solide materialer.
 • Det er tilsynelatende forskjellige UAP, med ulik karakteristikk på utseende og adferdsmønster.
 • Mangel på data gjør de fleste UAP-observasjonene uoppklarte.
 • En rapportert observasjon ble identifisert med stor sannsynlighet som en ballong etter grundige undersøkelser.
 • Ifølge rapportørene kan det tyde på at UAP forstyrrer planlagte sjøforsvars-oppdrag.
 • Militært personell som rapporterte ga inntrykk av stigma rundt temaet ved rapportering. (Det er ønskelig med oppmerksomhet i offentligheten for å legitimere temaet.)
 • Det finnes p.r. i dag ingen konkrete innretninger for å spesifikt oppdage UAP.
 • Det virker tilsynelatende som det kan være flere observasjoner rundt militære områder. Noe som kan skyldes utstyr for å oppdage objekter og oppmerksomhet rettet mot luftrommet.
 • I 18 rapporter er det beskrevet uvanlige flyge-mønstre, slik som stor hastighet, evne til å stå stasjonert i luften, fly mot vinden, og plutselige bevegelser, uten synlig kilde for fremdrift. UAP- Task Force (nåværende undersøkelsesprogram) vil fortsette å studere UAP med denne karakteristikken.
 • Årsaken til UAP har sannsynligvis flere årsaker som: Fugleflokker, Naturlige atmosfæriske fenomener, Innretninger tilhørende hemmelige programmer (sendt fra USA), Teknologi fra andre land som kina og Russland, eller fra det private.
 • UAP kan utgjøre en risiko ved flygning (11 rapporter beskriver nesten-ulykker under flygning) og risiko for nasjonal sikkerhet.
 • Å kunne forklare årsaken til UAP i fremtiden vil trenge granskning og investeringer.
 • UAP Task Force jobber med strategier for å samle fremtidige data, og studere tidligere data.

 

Mange spørsmål uten svar:

Med dette ble det foreløpig ikke den store avsløringen om UFO-fenomenet som mange hadde trodd og håpet på av de som har fulgt denne saken en stund.

Mange vil nok også hevde at 9 sider er en lite informativ rapport om et tema som har blitt gransket og pågått i over 70 år.

Men dette tatt i betraktning er det her snakk om åpenhet rundt et tema, som historisk sett og i beste fall har blitt betegnet som sensitivt, om heller et ikke-tema, som til nå vært viet marginal plass i offentligheten. Den offentlige rapporten hentyder tilsynelatende til at saken blir ført på dagsordenen i fremtiden. Den er også utarbeidet av en av de største forsvarsmaktene i verden, som har stor fokus på nasjonal sikkerhet og blitt betegnet som lite transparent og tilbakeholdende når det gjelder militære hemmeligheter. Det vil derfor også kanskje kunne hevdes å være et steg mot dypere forståelse av saken, og forhåpentligvis UFO-fenomenet i sin helhet.

Innholdet i den fullstendige rapporten som er lagt fram for senatet er foreløpig ukjent.

Av: Jon Sindre Lahaug