Hei alle medlemmer!

Årsmøte i NUFOS er satt til 26.09.21.

Men til dere alle: Vi skal etter NUFOS statutter være 6 i styret, mens vi mesteparten av tiden siden forrige styremøte i 2019 bare har fungert med 5.  Det har gått greit og vi er blitt en godt sammensveiset gjeng.

Alle ønsker faktisk å fortsette i styret. Men vi trenger nye folk! Er du kandidat så vil vi veldig gjerne høre fra deg: En kort presentasjon og hva du tenker du kan bidra med i styret.  For ordens skyld: Du må være betalende medlem.  Hvor du bor betyr lite, for vi 5 som er i styret bor spredt rundt i geografien.

Vi gleder oss til å se hvem vi får med oss!

Send melding til berit.oftedal@gmail.com eller kontakt@norskufosenter.no SENEST 30.08.

Innlevering av stoff til medlemsbladet:

Frist for innsending av stoff til nr 3 for 2021 er 15.09. Redaktøren liker å få det senest noen dager før.

Feltforskerkurs i Sverige:

UFO Sverige sitt feltforskerkurs for i år er nå fullbooket:

For styret.

Berit Oftedal