Da er årsmøtet og påfølgende styremøte avholdt. Hør bare:

I år opplevde vi et luksusproblem da begge de to nye i miljøet viste seg interessert i å bli med i styret. I en pause satt de to og snakket sammen og ble enige seg imellom at en skulle stille som styremedlem og en som vara. Hva sier det oss om ånden som rår? TUSEN TAKK, Dennis og Bjørn, som kom nye til oss og som viste en sånn holdning. Vi gleder oss til å fortsette jobben sammen.

Og de gamle traverne? Gjenvalg, gjenvalg, gjenvalg. Det betyr at fullt styre frem til neste årsmøte er: Ole Brænne, nestleder, JanErik Bergfjord, Kasserer/webansvarlig, Kenneth Jakobsen, leder av rapportsentralen, Jon Sindre Lahaug, rapportsentralen og websiden, Torbjørn Lange, styremedlem, og undertegnede: fortsatt leder. To vara: Øyvind Liberg og Dennis Olsen.

Her er noen bilder fra møtet. Vi skulle vært 12, men 2 meldte avbud så vi ble 10.

Hilsen Berit Oftedal, Styreleder