Hva vil du lese om?

Vår eminente redaktør i Bergen, Mentz Kaarbø, ønsker seg mye nytt stoff til bladet i førjulsgave.
Har du noe du er opptatt av, vil formidle, spørsmål du vil stille?  Går du rundt med en artikkel i magen? Eller kanskje du allerede har skrevet noen?  Ikke tenk lenge, skriv, eller finn noe du har samlet opp og send det til mentzk@broadpark.no INNEN 1.12.
Du ønsker vel som alle å ha et variert medlemsblad?  FRIST 01.12. altså, så får du sannsynligvis se det på trykk i UFO nr 4 – 2018.
Takk for at du er med oss og takk for at du deltar aktivt.