Det er vel dette spørsmålet som opptar alle som interesserer seg for UFO-fenomenet.
I Norsk UFO Senter har vi nylig på vår Facebook gruppe hatt en diskusjon rundt temaet og jeg tenkte å skrive litt mer om det.  Derfor har jeg vært på nettet og lett, funnet og oversatt, alt fra sitater til deler av artikler.

Jeg begynner med et fundamentalt sitat fra Einstein: «Vi kan ikke løse problemer med det samme tankesettet som vi skapte dem med.»  Akkurat dette kan være en utfordring for de som enda ønsker å se bevist hva de allerede vet eller er overbevist om.

«Det mest sannsynlige scenariet er at det finnes liv overalt og at enhver geosentrisk teori som sier at livet finnes bare på Jorden er ikke bare baklengs, det er også meningsløst ut fra et statistisk synspunkt om en slik antakelse ikke står sterkt logisk.  Nå kan alt være statistisk mulig, men at livet kun er sentrert til Jorden er det minst sannsynlige av alt.  De som sterkt motsetter seg dette bør snarest revurdere deres vitenskapelige og filosofiske basis i objektivitetens navn og innse at en slik motstand ikke er annet enn arkaiske rester fra foreldete middelalderske katolsk-antroposentiske ideer.»  Irene Scneider, konsulent hos NASA/UND.

To sitater fra Arthur C. Clarke:

  1. «Det finnes to muligheter: enten er vi alene I Universet eller så er vi ikke.  Begge er like skremmende.»
  2. «Jeg er sikker på at Universet er fullt av liv. Det er bare for intelligent til å komme hit.»

Og så noen fra Nikola Tesla:

  1. “Det noen kaller Gud vil andre kalle fysikkens lover.”
  2. «Den dagen vitenskapen starter å undersøke ikke-fysiske fenomener vil de gjøre større fremskritt på et tiår enn hva de har oppnådd gjennom århundrer med tidligere forskning.»
  3. «Hjernen min er kun en mottaker, i Universet finnes en kjerne hvorfra vi får kunnskap, styrke og inspirasjon.  Jeg har ikke trengt inn i den kjernen, men jeg vet at den er der.»

Hva er det som gjør at så mange har sitt daglige virke innen et felt som ennå ofte blir fortrengt og fornektet, selv om f.eks. USA bruker enorme pengesummer på forskning, bl.a. gjennom NASA, som artikkelen her viser?

Finnes det aliens?  Ja, Universet er fullt av liv, sier NASA-astronaut

Av Cristina Silva, sept. -16

En tidligere NASA astronaut og øverstkommanderende på Den Internasjonale Romstasjonen som har oppholdt seg 230 dager i rommet mener det er arrogant om vi antar at det ikke finnes aliens som deler Universet med oss.

Leroy Chiao har vært med på fire turer i rommet og har foretatt seks «vandringer» utenfor stasjonen eller romskipet. I en artikkel i Christian Science Monitor uttalte han at den nylige oppdagelsen av en jordlignende planet bekrefter hans mistanker om at universet er fullt av fremmed liv.  Forskere sier at planeten, Proxima b, sirkler om stjernen som er nærmest vår sol og finnes omtrent 4,2 lysår unna.  Han kom også med sitt noe dystre syn på jordens fremtid:

«Jeg tror det finnes liv overalt i Universet, det ville være toppen av arroganse å tro at vi er alene.  Dessuten tror jeg, at på et visst punkt vil lovet på Jorden dø ut, enten av naturlige årsaker, eller pga våre egne gjerninger.  For meg er en dette naturlig utvikling, på like med individuelt liv på vår egen planet.  Til forskjell fra mange andre, også mange av mine astronautkolleger, tror jeg ikke at teknologien vil redde oss. Jeg tror at livet alltid starter opp i noen deler av Universet samtidig med at det dør ut i andre.  Vi kjenner ikke til hverandre av den grunn at avstandene er så enorme.»

Han er ikke alene om å tenke sånn.  I 2014 informerte forskere Kongressen om at forhold og komponenter som er nødvendige for liv «Kanskje er allestedsnærværende» i Melkeveien.

«Minst et halvt dusin andre verdener (foruten Jorden) som kan inneholde liv finnes i vårt solsystem,» uttalte Seth Shostak, en seniorastronom ved Californias Search of Extraterrestrial Intelligence Institute, foran den daværende komiteen for vitenskap, rom og teknologi i Representantenes Hus.  «Sjansene for å finne liv er gode, og om det skjer, vil det skje innen de neste 20 år, litt avhengig av finansiering.»

Den populære TV-verten Neil deGrasse Tyson tror også på utenomjordisk liv:

«For øyeblikket er livet på Jorden det eneste kjente i Universet, men det finnes overbevisende argumenter for å anta at vi ikke er alene.  De fleste astrofysikere godtar at det er en høy sannsynlighet for at det finnes liv andre steder i Universet, om ikke på andre planeter eller måner i vårt eget solsystem.
Tallene er rett og slett astronomiske: dersom antallet planeter i vårt eget solsystem ikke er uvanlig så finnes det flere planeter i Universet enn summen av alle ord og lyder noen gang uttalt av noe menneske som har levd.  Å erklære at Jorden må være den eneste planeten i kosmos som har liv vil være utilgivelig egosentrisk av oss,» skrev han i 2003 i NASAs blad Astrobiology.

Andre forskere har imidlertid avvist diskusjonen om utenomjordisk lov som intet annet enn science fiction. William Borucki, en verdenskjent NASA-forsker, hvis forskning har ført til oppdagelse av nye planeter, fortalte South China Morning Post i 2015 at mennesket nå visste sikkert at det finnes aliens.
«Inntil nå har det bare vært et intellektuelt spørsmål. Det er det ikke lenger.  Det kan finnes 10 milliarder sivilisasjoner eller ingen.  Beviset finnes ikke,» sa Borucki.
«Evidensen tilsier at det ikke er noen der ute.»

Jeg avslutter med noen sitater fra velkjente personer:

Og diskusjonen fortsetter…helt til..?

Oversatt og satt sammen av Berit Oftedal, mars 2018.