Samme bilde som det over. Men nå har de gjort en bedre jobb med å manipulere bort objektet.