Salgsbetingelser
Nedenfor finner du våre salgsbetingelser som gjelder for salg av medlemskap i organisasjonen Norsk Ufosenter (org nr: 917890188)

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Norsk Ufosenter er ansvarlig for transaksjoner gjennom nettsiden.

For å inngå medlemskap må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å betale for deg.


Forbehold

Vi tar forbehold om feil i priser, tekst/spesifikasjoner og at medlemsfordeler kan endres.


Betaling og medlemsskap

Medlemsskap i Norsk Ufosenter betales med VIPPS, bankoverføring eller faktura.

Som medlem får du tilsendt 4 årlige utgivelser av medlemsbladet «UFO»**.
Du får også digital tilgang til tidligere utgivelser  av bladet på www.norskufosenter.no

** Mottakelse av medlemsbladet forutsetter at du har oppgitt korrekt postadresse ved innmeldelse, og at Norsk Ufosenter får informasjon om evt. ny adresse ved flytting.

Ved å betale medlemskontingenten til Norsk Ufosenter kjøper du medlemskap i organisasjonen. Du kjøper ikke abonnement på bladet «UFO».
Bladet «UFO» er et medlemsblad som sendes ut gratis til organisasjonens medlemmer.

 

Angrefrist

Med medlemskap løper fristen for angrerett dagen etter bekreftelse på kjøp er mottatt i henhold til angrerettloven. Ønsker du å angre, send oss et utfylt angrerettskjema på kontakt@norskufosenter.no
Angrerettskjema kan lastes ned her: Norsk Ufosenter – Angre

 

Avslutte medlemskap

Ditt medlemskap varer 1 kalenderår. Det fornyes automatisk til du eventuelt sier opp medlemskapet. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse. Avslutte medlemskap kan gjøres ved å sende en epost til kontakt@norskufosenter.no

 


Betalingen

Ved betaling av medlemskap starter leveransen umiddelbart og belastningen gjennomføres umiddelbart. Medlemskapet varer til og med 31.12. inneværende år.
Ny medlemskontingenten vil bli innkrevd i januar påfølgende år, eller i god tid før utsendelse av årets første medlemsblad.
Nytt års betalingsinformasjon sendes ut gjennom Vipps eller giro i posten.

 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
– Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
– Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
– Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Selger tilbakefører beløpet senest 14 dager etter varen er mottatt i retur.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til organisasjonen innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på www.forbrukerradet.no.