Rapporter en UFO-observasjon

Har du hatt en UFO-observasjon eller opplevelse du ikke kan forklare? Norsk UFO Senter har feltforskere som er eksperter på fenomenet over hele landet. Vi vil gjerne høre høre om din opplevelse, og kanskje vi…

Norsk UFO Senter med ny nettside

Norsk UFO Senter oppretter ny nettside. Innhold fra tidligere nettsider tid UFO-Norge og NETI vil bli flyttet over hit, i tillegg til at nytt innhold vil bli utviklet fortløpende. Førsteprioritet er nytt rapportskjema for UFO-observasjoner.